Trang chủ / Chương trình học

Chương trình học

Khám phá chương trình học

Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn

Khám phá thêm về nghệ thuật bếp

Nghiệp Vụ Nhà Hàng

Khám phá thêm về nghệ thuật ẩm thực và nhà hàng

Nghiệp Vụ Khách Sạn

Tìm hiểu thêm về nghệ thuật quản lý khách sạn

Three entry levels:
Foundation, Intermediate, Advanced

Phương thức giảng dạy

Chương Trình Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn

Với chương trình Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn, học viên sẽ tích lũy và nâng cao khả năng, kiến thức để có thể làm việc trong bếp với nhiều vai trò và theo chuẩn cao nhất của từng vị trí làm việc. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ thông hiểu việc vận hành và quản lý bếp cũng như làm quen với các công cụ được sử dụng bởi các nhân viên bếp chuyên nghiệp.

Học viên tốt nghiệp chương trình kỹ thuật chế biến món ăn sẽ được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức để làm việc độc lập trong bếp và có thể rút ngắn quá trình phát triển nghề nghiệp lên các vị trí giám sát. Nội chung chương trình giảng dạy được xây dựng dựa trên khung năng lực nghề nghiệp Thuỵ Sỹ dành cho đầu bếp.

Chứng chỉ

Với chứng chỉ nhập môn này, học viên sẽ có những kỹ năng cơ bản cần thiết để làm việc trong bộ phận bếp chuyên nghiệp. Các kỹ năng học được sẽ được củng cố và thực hành trong 3 tháng trải nghiệm thực tập.

Sau khi có được các kỹ năng hoạt động độc lập trong bếp, học viên sẽ được tiếp xúc với các loại hình ẩm thực và vận hành bếp. Các kỹ năng học được sẽ được củng cố và thực hành trong 3 tháng trải nghiệm thực tập.

Sau 1 năm học tập hoặc kết hợp với kinh nghiệm chuyên môn trước đó, sinh viên sẽ tập trung vào các kỹ năng quản lý khu vực bếp và ẩm thực nâng cao. Để hoàn thành chương trình, các kỹ năng học được sẽ được củng cố và thực hành trong 3 tháng trải nghiệm thực tập.

Chương Trình Nghiệp Vụ Nhà Hàng .

Qua mô hình giảng dạy kết hợp, học viên Nghiệp Vụ Nhà Hàng sẽ tích lũy và nâng cao khả năng, kiến thức để có thể làm việc trong nhà hàng dưới nhiều vai trò và theo chuẩn cao nhất của từng vị trí trong các bộ phận khác nhau. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ có cái nhìn rõ ràng về cách vận hành của một cơ sở phục vụ Ẩm Thực cũng như hiểu biết thêm về các công cụ được sử dụng trong quá trình làm việc.

Sau khi tốt nghiệp, học viên được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức để làm việc độc lập ở bộ phận Ẩm Thực và có thể rút ngắn quá trình phát triển nghề nghiệp lên các vị trí giám sát. Nội chung chương trình giảng dạy được xây dựng dựa trên khung năng lực nghề nghiệp Thuỵ Sỹ dành cho nhân lực Nghiệp Vụ Nhà Hàng.

Chứng chỉ

Với chứng chỉ sơ cấp, học viên sẽ có những kỹ năng cơ bản cần thiết để làm việc trong các bộ phận của nhà hàng. Các kỹ năng và kiến thức trên lớp sẽ được củng cố và áp dụng thực tế trong 3 tháng trải nghiệm thực tập.

Sau khi có được các kỹ năng để làm việc và vận hành độc lập trong nhà hàng, học viên sẽ được đào tạo khả năng làm việc trong các mô hình nhà hàng cụ thể. Các kỹ năng học được sẽ được củng cố và thực hành trong 3 tháng trải nghiệm thực tập.

Sau 1 năm học tập hoặc kết hợp với kinh nghiệm chuyên môn trước đó, sinh viên sẽ tập trung nâng cao các kỹ năng trong việc quản lý nhà hàng. Để hoàn thành chương trình, các kỹ năng học được sẽ được củng cố và thực hành trong 3 tháng trải nghiệm thực tập.

Chương Trình Nghiệp Vụ Khách Sạn

Three sub-programs to choose from:

1. Room Division

2. Hotel Admin

3. Hotel Communication.

Học viên tốt nghiệp chương trình học này sẽ được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức để làm việc độc lập ở bộ phận Tiền Sảnh, Buồng Phòng và có thể rút ngắn quá trình phát triển nghề nghiệp lên các vị trí giám sát. Học viên tốt nghiệp sẽ có cơ hội được bố trí vào các vị trí hỗ trợ trong đội ngũ quản lý khách sạn.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình sẽ có đủ năng lực để làm việc độc lập và thành công tại bộ phận Tiền Sảnh hoặc Buồng Phòng, cũng như được trang bị các kĩ năng để bước vào ngành và thăng tiếng lên vị trí giám sát trong thời gian ngắn. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể đảm nhiệm các vị trí hành chính trong bộ máy quản trị.

Chứng chỉ

Với chứng chỉ nhập môn này, học viên sẽ có những kỹ năng cơ bản cần thiết để làm việc trong bộ phận Buồng Phòng của khách sạn, bao gồm cả dịch vụ Buồng Phòng và Giặt Là. Các kỹ năng học được sẽ được củng cố và thực hành trong 3 tháng trải nghiệm thực tập.

Sau khi có được các kỹ năng để làm việc và vận hành độc lập trong bộ phận đàng sau một khách sạn - bao gồm bộ phận Buồng Phòng, học viên sẽ trau dồi kỹ năng để thực hành các công việc ở bộ phận tiền sảnh. Các kỹ năng học được sẽ được củng cố và thực hành trong 3 tháng trải nghiệm thực tập.

Sau 1 năm học tập hoặc kết hợp với kinh nghiệm chuyên môn trước đó, sinh viên sẽ tập trung vào mảng quản lý bộ phận Buồng Phòng và Tiền Sảnh. Để hoàn thành chương trình, các kỹ năng học được sẽ được củng cố và thực hành trong 3 tháng trải nghiệm thực tập.